کیفیت و اخلاق حرفه ای ،اعتبار ماست.

در راستای حفظ هدف و آرمان شرکت مراد صنعت سامه بر آن شدیم تا با ارائه خدمات پس از فروش در دو بخش رایگان و غیر رایگان موجبات آرامش و رفاه هر چه بیشتر شما مشتریان گرامی را فراهم آوریم. 

فلذا خدمات رایگان ارائه شده از سوی شرکت عبارتند از : رگلاژ درب، قفل، آچارکشی و . . . 

خدمات شامل هزینه عبارتند از : تعویض لوازم مصرفی و غیره بدون دریافت هزینه جهت نصب لوازم فوق.

تماس بگیرید